Blog

Ιούλιος 2019

Δικηγόροι αποζημιώσεων για τροχαίο ατύχημα στην Κύπρο – Christos Paraskevas LLC

Έχουμε την πείρα και την γνώση να σας βοηθήσουμε Είναι προφανές ότι η πρόκληση τροχαίου ατυχήματος μπορεί να έχει πολλές δυσάρεστες συνέπειες για κάποιο πρόσωπο, αφού μπορεί αυτό να του προκαλέσει σημαντικούς τραυματισμούς και βλάβες, σωματικές ή ακόμη και ψυχολογικές οι οποίες μπορεί να τον επηρεάσουν αρνητικά στο υπόλοιπο της ζωής του. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι λογικό όπως το θύμα αλλά και οι συγγενείς του να θέσουν ως άμεση προτεραιότητα τους, την αποκατάσταση της υγείας του θύματος ώστε [...]

Αποζημίωση για τροχαίο Ατύχημα στην Κύπρο – 5 βασικοί κανόνες για το τι πρέπει να κάνω μετά το ατύχημα

Είναι λογικό ότι μετά την πρόκληση τροχαίου ατυχήματος, το σοκ που προκαλείται στους εμπλεκόμενους είναι πολλές φορές μεγάλο με αποτέλεσμα το ανυπαίτιο θύμα του τροχαίου να μην είναι σε θέση να αντιμετωπίσει επαρκώς την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και με τις πράξεις ή τις παραλείψεις του να βλάψει τα δικαιώματα και συμφέροντα του ιδιαίτερα αυτά που αφορούν την διεκδίκηση αποζημίωσης για τις ζημιές που έχει υποστεί. Συνεπώς σε μία προσπάθεια ενημέρωσης των πελατών μας σε ότι αφορά τον τρόπο χειρισμού [...]

Αποζημίωση για τροχαίο ατύχημα στην Κύπρο

Η εμπλοκή σας σε τροχαίο ατύχημα αποτελεί σίγουρα μια δυσάρεστη εμπειρία, ειδικά εφόσον προκύπτουν τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές στο όχημα σας είτε αυτό είναι αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα. Επειδή όμως ο καθένας μας μπορεί να βρεθεί σε αυτή την θέση, είναι απαραίτητο όλοι μας να γνωρίζουμε τα δικαιώματα μας σε περίπτωση που βρεθούμε σε αυτή τη θέση. Ένα εξ αυτών και ίσως το σημαντικότερο, είναι η απαίτηση αποζημίωσης για την ζημιά που έχει υποστεί το θύμα τροχαίου ατυχήματος εναντίον τόσο του [...]

«Σύμφωνο Συμβίωσης» και νομικά αποτελέσματα – Άρθρο Χρίστου Παρασκευά

Άρθρο του δικηγόρου της εταιρείας μας κ. Χρίστου Παρασκευά στην ηλεκτρονική εφημερίδα sigmalive, στo οποίo αναλύονται τα νομικά αποτελέσματα του Συμφώνου Συμβίωσης, βάσει της σχετικής Νομοθεσίας. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο εδώ. Απόσπασμα του εν λόγω άρθρου διαβάστε πιο κάτω Μετά την ψήφιση του Νόμου περί  Πολιτικής Συμβίωσης του 2015 (αρ. 184(Ι)/2015), εισάγεται στην Κυπριακή έννομη τάξη και αναγνωρίζεται Νομοθετικά, ο θεσμός της Πολιτικής Συμβίωσης, τόσο ομόφυλων αλλά όσο και ετερόφυλων ζευγαριών που δεν επιθυμούν την τέλεση θρησκευτικού ή [...]

“Εγκλωβισμένοι” αγοραστές ακινήτων : Λύση στο γόρδιο δεσμό

Συνέντευξη του δικηγόρου της εταιρείας μας κ. Χρίστου Παρασκευά στην ηλεκτρονική φημερίδα 24Η, στην οποία αναλύονται τα δικαιώματα των αγοραστών ακίνητης ιδιοκτησίας, βάσει της σχετικής Νομοθεσίας. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την συνεντευξη εδώ. Απόσπασμα της συνέντευξης δημοσίεύεται πιο κάτω. Αντίκειμενο της συνεντευξης είναι ο τροποποιητικός νόμος περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων 139(I)/2015 ο οποίος κατοχυρώνει ένα μεγάλο αριθμό αγοραστών ακινήτων, οι οποίοι αν και έχουν καταβάλει το αντίτιμο ή μεγάλο μέρος προς τον πωλητή, δεν μπορεί να προχωρήσει η μεταβίβαση [...]

Είσαι εγγυητής; Μάθε όλα τα δικαιώματα σου! Συνέντευξη

Πρόσφατα, δημοσιεύτηκε συνέντευξη του δικηγόρου της εταιρείας μας κ. Χρίστου Παρασκευά στην πολύ γνωστή ηλεκτρονική εφημερίδα24Η, στην οποία αναλύονται τα δικαιώματα των εγγυητών, βάσει της σχετικής Νομοθεσίας. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την συνεντευξη εδώ. Οι κυριότερες Νομοθεσίες που ρυθμίζουν τις συμφωνίες εγγύησης είναι αφενός ο περι Συμβάσεων Νόμος ο οποίος ρυθμίζει γενικά όλες τις συμφωνίες εγγυήσεως όπως επίσης και ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας Εγγυητών Νόμος 197(1)/2003 ο οποίος όμως διέπει μόνο συγκεκριμένες συμφωνίες εγγυήσεως και βάσει του οποίου [...]

Συνέντευξη – Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Ο κ. Χρίστος Παρασκευάς δικηγόρος και διευθύνων σύμβουλος στην δικηγορική εταιρεία Χρίστος Παρασκευάς ΔΕΠΕ, έδωσε συνεντευξη στην εφημερίδα 24Η στην οποία επηξηγεί τα δικαιώματα, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, των εργαζομένων οι οποίοι εργοδοτούνται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην εν λόγω συνεντευξη, τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρήθηκε στην Κύπρο το φαινόμενο της σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, ως τρόπος οργάνωσης των εργασιακών σχέσεων που είχαν ως αποτέλεσμα  την καταστρατήγηση των περί αποζημιώσεως διατάξεων και των [...]

Δεκέμβριος 2017

Άρθρο Sigmalive – Πλειστηριασμοί ακινήτων

Πλειστηριασμοί ακινήτων από Τράπεζες Το Μέρος VIA του Νόμου του 1965 (9/1965) που τέθηκε σε εφαρμογή με τον τροποποιητικό Νόμο 142(Ι) 2014, καθορίζει μια νέα διαδικασία εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων εκ μέρους των Τραπεζών, σε περιπτώσεις όπου δάνειο ή η πιστωτική διευκόλυνση που εξασφαλίζεται από την υποθήκη, δεν αποπληρώνεται κανονικά. Σύμφωνα με το Νόμο, η Τράπεζα έχει δικαίωμα να προχωρήσει με αυτή την διαδικασία πλειστηριασμού ενυπόθηκου ακινήτου, εφόσον το χρέος που καλύπτεται από την υποθήκη καθίσταται πληρωτέο λόγω υπερημερίας του δανειολήπτη ή [...]

Ιούνιος 2015

Παράλειψη καταβολής μισθού από τον εργοδότη

Σύμφωνα με τον Νόμο, η παράλειψη καταβολής των δεδουλευμένων μισθών από τον εργοδότη προς τον εργαζόμενο, πέραν του ότι παρέχει δικαίωμα στον εργαζόμενο να απαιτήσει ενώπιον του Δικαστηρίου, διάταγμα για να του καταβληθεί ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό, αποτελεί επίσης σοβαρό ποινικό αδίκημα εκ μέρους του εργοδότη, το οποίο τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι 15.000 ευρώ ή μέχρι έξι μήνες φυλάκιση είτε και με τις δύο αυτές ποινές. Περαιτέρω, η μη καταβολή των δεδουλευμένων μισθών, αποτελεί ένα από τους πιο σοβαρούς λόγους [...]

Οι αποκοπές Επιδομάτων και Συντάξεων απο Τράπεζες είναι άκυρες

Σύμφωνα με τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο του 2010 (59(I)/2010), οι αποκοπές ή η εκχώρηση οποιωνδήποτε επιδομάτων ή ποσού σύνταξης, όπως π.χ. επιδόματα ανικανότητας, σύνταξη γήρατος χηρείας, είναι παράνομη και άκυρη ακόμη και εάν η αποκοπή έγινε με την συγκατάθεση του δικαιούχου. Συνεπώς σε πολλές περιπτώσεις όπου κάποιος Δανειολήπτης μετά από προτροπή της Τράπεζας, με δήλωση του, παρέχει την συγκατάθεση του είτε στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας είτε στην Υπηρεσία Κοινωνικών ασφαλίσεων ότι αποδέχεται την αποκοπή επιδόματος ή σύνταξης προς [...]

Οι οικονομικές επιπτώσεις των δανείων σε ελβετικά φράγκα

Ένας σχετικά μεγάλος αριθμός Κύπριων, την περίοδο κυρίως 2006-2009, είχαν λάβει από εγχώριες Τράπεζες, τα γνωστά πλέον σε όλους «δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο», τα οποία διαφημίζονταν έντονα κατά την περίοδο αυτή από τις Τράπεζες, ως πολύ επωφελή τραπεζικά προϊόντα, τα οποία εξασφάλιζαν προς τον δανειολήπτη πολύ χαμηλά επιτόκια και χαμηλή δόση αποπληρωμής. Βάσει όμως, συγκεκριμένων ρητρών που περιέχονται στις συμφωνίες των εν λόγω δανείων, οι Τράπεζες είχαν την δυνατότητα να υπολογίζουν λογιστικά την δόση και το οφειλόμενο ποσό του δανείου, [...]

Νομική προστασία Δανειοληπτών σε ελβετικά φράγκα

Σε προηγούμενο μας άρθρο είχαμε επισημάνει την απαράδεκτη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εις βάρος μεγάλου αριθμού κύπριων δανειοληπτών που είχαν λάβει δάνεια σε ελβετικό φράγκο και οι οποίοι καλούνται σήμερα να πληρώσουν στις Τράπεζες περί 35%-50% μεγαλύτερο ποσό από αυτό που είχαν πραγματικά δανειστεί. Η κατάσταση αυτή δημιουργήθηκε λόγω συγκεκριμένων ρητρών που εμπεριέχονται στις εν λόγω δανειακές συμφωνίες, οι οποίες επιτρέπουν στις Τράπεζες να υπολογίζουν το οφειλόμενο ποσό του δανείου βάσει της εκάστοτε συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ με το ελβετικό [...]