Τραπεζικό Δίκαιο

Administrative Law

Τραπεζικό Δίκαιο

Η δικηγορική εταιρεία Χρίστος Παρασκευάς ΔΕΠΕ παρέχει πλήρη νομική υποστήριξη στους πελάτες μας σε όλους τους τομείς του Τραπεζικού Δικαίου και ειδικότερα σε υποθέσεις και αντιδικίες που αντιμετωπίζουν με Τραπεζικούς Οργανισμούς και Συνεργατικές Πιστωτικές Εταιρείες (ΣΠΕ).

Ο ιδρυτής της Εταιρείας μας Χρίστος Παρασκευάς, έχει εξειδικευμένη ακαδημαϊκή γνώση επί του Τραπεζικού Δικαίου όπως επίσης και πολύχρονη επαγγελματική πείρα στον τομέα αυτό. Ο ίδιος μάλιστα έχει επιτύχει σημαντικές δικαστικές επιτυχίες, με πιο πρόσφατη την έκδοση απόφασης εναντίον Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας (ΣΠΕ) και υπέρ των πελατών μας, στα πλαίσια της Έφεσης/Αίτησης με αριθμό 29/2015, με την οποία ακυρώθηκε η προηγούμενη Διαιτητική Απόφαση που είχε εκδοθεί εναντίον των πελατών μας.

Στην εν λόγω υπόθεση, το Δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα βάσει της Έφεσης/Αίτησης που καταχωρήσαμε εκ μέρους των πελατών μας, με το οποίο ακυρώθηκε και κατέστη χωρίς κανένα νομικό αποτέλεσμα, η προηγούμενη Διαιτητική απόφαση που είχε πετύχει Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία, με την οποία οι πελάτες μας υποχρεώνονταν να καταβάλλουν το ποσό των €817.212,45 συν 9 % τόκο, όπως επίσης διέτασσε και την εκποίηση ενυπόθηκου ακινήτου που αποτελούσε την πρώτη κατοικία των πελατών μας.

Η πιο πάνω αναφερόμενη υπόθεση δεικνύει ότι οι δανειολήπτες και γενικότερα όλοι όσοι αντιμετωπίζουν ζητήματα και αντιδικίες με Τράπεζες και με Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα έχουν δικαιώματα και νομικά όπλα στην διάθεση τους που θα πρέπει να τα πληροφορηθούν και να τα χρησιμοποιούν κατάλληλα ενώπιον των Κυπριακών Δικαστηρίων.

Η Δικηγορική Εταιρεία μας, παρά την εξειδίκευση της σε θέματα Τραπεζικού Δικαίου, επιλέγει να εκπροσωπεί μόνο δανειολήπτες και δεν αναλαμβάνει ή παρέχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε Τράπεζες και Συνεργατικές Πιστωτικές Εταιρείες.

Η Εταιρεία μας και ο Διευθυντής της Εταιρείας μας Χρίστος Παρασκευάς είναι στην διάθεση σας για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε κάθε θέμα που άπτεται του Τραπεζικού Δικαίου περιλαμβανομένων των πιο κάτω:

  • Συμβουλευτικές και Νομικές Γνωματεύσεις σε σχέση με τα δικαιώματα σας στα πλαίσια οποιασδήποτε διαδικασίας που αφορά θέματα Τραπεζικού Δικαίου.
  • Εκπροσώπηση των πελατών μας σε διαδικασίες αναδιάρθρωσης πιστωτικών και δανειακών διευκολύνσεων τους ενώπιον Τραπεζών και Συνεργατικών Πιστωτικών Εταιρειών.
  • Εκπροσώπηση των πελατών μας ενώπιον των Κυπριακών Δικαστηρίων σε περιπτώσεις όπου έχει καταχωρηθεί Αγωγή εναντίον τους με την οποία ζητείται η έκδοση απόφασης για οφειλόμενο ποσό και/ή διάταγμα εκποίησης υποθήκης.
  • Εκπροσώπηση των πελατών μας για την παρεμπόδιση έκδοσης διαταγμάτων εναντίον τους που αφορούν την εκποίηση της πρώτης κατοικίας τους.
  • Εκπροσώπηση των πελατών μας σε διαιτητική διαδικασία και/ή ενώπιον του Διαιτητή, που έχει ξεκινήσει ή θα ξεκινήσει εναντίον τους από Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία.
  • Καταχώρηση Έφεσης ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας εναντίον Διαιτητικής Απόφασης που έχει εκδοθεί από Συνεργατικό Ίδρυμα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο info@paraskevasllc.com ή τηλεφωνήστε μας στο +357 22432800.

Share this post