Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Cyprus Real Estate Law & Cyprus Property Law

Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Η δικηγορική εταιρεία Χρίστος Παρασκευάς Δ.Ε.Π.Ε. ασχολείται με όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ακίνητη ιδιοκτησία και παρέχει πλήρη νομική υποστήριξη προς τους πελάτες μας σε κάθε ζήτημα του δικαίου αυτού.

Μεταξύ άλλων προσφέρουμε τις πιο κάτω υπηρεσίες:

 • Έλεγχος τίτλου ιδιοκτησίας
 • Έλεγχος για τυχόν εγγεγραμμένα βάρη στο ακίνητο
 • Επιθεώρηση εάν οι απαραίτητες άδειες είναι σε ισχύ, όπως για παράδειγμα πολεοδομική άδεια, άδεια οικοδομής κ.λπ.
 • Διαπραγμάτευση της συμφωνίας πώλησης εκ μέρους του πελάτη
 • Σύνταξη της σύμβασης πώλησης
 • Καταχώρηση της σύμβασης πώλησης στο Κτηματολόγιο για σκοπούς ειδικής εκτέλεσης
 • Απόκτηση αδειών για αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας από αλλοδαπούς, από το Υπουργικό Συμβούλιο
 • Διαχείριση (management) περιουσιών αλλοδαπών.
 • Επικύρωση, επανασφραγίσεις διαθηκών και διαχείριση ακίνητης ιδιοκτησίας.
 • Λήψη νομικών μέτρων ενώπιων των Κυπριακών Δικαστηρίων για ειδική εκτέλεση της συμφωνίας πώλησης και μεταβίβαση ττίλου ιδιοκτησίας στον αγοραστή
 • Λήψη νομικών μέτρων εναντίον του πωλητή σε θέματα που αφορούν κακοτεχνείες, παραλείψεις και/ή παραβάσεις της συμφωνίας πώλησης.
 • Εφέσεις/Αιτήσεις εναντίον αποφάσεων του Διευθυντή του Κτηματολογίου

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο info@paraskevasllc.com ή τηλεφωνήστε μας στο +357 22432800.

Share this post