Άρθρο Sigmalive – Πλειστηριασμοί ακινήτων

Πλειστηριασμοί ακινήτων από Τράπεζες Το Μέρος VIA του Νόμου του 1965 (9/1965) που τέθηκε σε εφαρμογή με τον τροποποιητικό Νόμο 142(Ι) 2014, καθορίζει μια νέα διαδικασία εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων εκ μέρους των Τραπεζών, σε περιπτώσεις όπου δάνειο ή η πιστωτική… Read more

Παράλειψη καταβολής μισθού από τον εργοδότη

Παράλειψη καταβολής μισθού από τον εργοδότη Σύμφωνα με τον Νόμο, η παράλειψη καταβολής των δεδουλευμένων μισθών από τον εργοδότη προς τον εργαζόμενο, πέραν του ότι παρέχει δικαίωμα στον εργαζόμενο να απαιτήσει ενώπιον του Δικαστηρίου, διάταγμα για να του καταβληθεί ολόκληρο… Read more

Οι αποκοπές Επιδομάτων και Συντάξεων απο Τράπεζες είναι άκυρες

Οι αποκοπές Επιδομάτων και Συντάξεων απο Τράπεζες είναι άκυρες Σύμφωνα με τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο του 2010 (59(I)/2010), οι αποκοπές ή η εκχώρηση οποιωνδήποτε επιδομάτων ή ποσού σύνταξης, όπως π.χ. επιδόματα ανικανότητας, σύνταξη γήρατος χηρείας, είναι παράνομη και άκυρη… Read more

Οι οικονομικές επιπτώσεις των δανείων σε ελβετικά φράγκα

Οι οικονομικές επιπτώσεις των δανείων σε ελβετικά φράγκα Ένας σχετικά μεγάλος αριθμός Κύπριων, την περίοδο κυρίως 2006-2009, είχαν λάβει από εγχώριες Τράπεζες, τα γνωστά πλέον σε όλους «δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο», τα οποία διαφημίζονταν έντονα κατά την περίοδο αυτή από… Read more