Άρθρο του του δικηγόρου Χρίστου Παρασκευά στο sigmalive – Πληστηριασμοί ακινήτων από τις Τράπεζες

Το Μέρος VIA του Νόμου του 1965 (9/1965) που τέθηκε σε εφαρμογή με τον τροποποιητικό Νόμο 142(Ι) 2014, καθορίζει μια νέα διαδικασία εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων εκ μέρους των Τραπεζών, σε περιπτώσεις όπου δάνειο ή η πιστωτική διευκόλυνση που εξασφαλίζεται από… Read more

Παράλειψη καταβολής μισθού από τον εργοδότη – Συνέπειες προς τον εργοδότη και δικαιώματα του εργαζόμενου

Σύμφωνα με τον Νόμο, η παράλειψη καταβολής των δεδουλευμένων μισθών από τον εργοδότη προς τον εργαζόμενο, πέραν του ότι παρέχει δικαίωμα στον εργαζόμενο να απαιτήσει ενώπιον του Δικαστηρίου, διάταγμα για να του καταβληθεί ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό, αποτελεί επίσης σοβαρό… Read more

Οι αποκοπές Επιδομάτων και Συντάξεων Δανειοληπτών προς πληρωμή των δόσεων προς την Τράπεζα είναι άκυρες ακόμη και με την συγκατάθεση του Δανειολήπτη

Σύμφωνα με τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο του 2010 (59(I)/2010), οι αποκοπές ή η εκχώρηση οποιωνδήποτε επιδομάτων ή ποσού σύνταξης, όπως π.χ. επιδόματα ανικανότητας, σύνταξη γήρατος χηρείας, είναι παράνομη και άκυρη ακόμη και εάν η αποκοπή έγινε με την συγκατάθεση… Read more

Οι οικονομικές επιπτώσεις των δανείων σε ελβετικά φράγκα

Ένας σχετικά μεγάλος αριθμός Κύπριων, την περίοδο κυρίως 2006-2009, είχαν λάβει από εγχώριες Τράπεζες, τα γνωστά πλέον σε όλους «δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο», τα οποία διαφημίζονταν έντονα κατά την περίοδο αυτή από τις Τράπεζες, ως πολύ επωφελή τραπεζικά προϊόντα, τα… Read more