Δίκαιο Αποζημιώσεων – Τροχαία & Εργατικά Ατυχήματα – Ιατρική Αμέλεια

Employment law in Cyprus

Δίκαιο Αποζημιώσεων – Τροχαία & Εργατικά Ατυχήματα – Ιατρική Αμέλεια

Η Δικηγορική Εταιρεία μας, παρέχει πλήρη συμβουλευτική και δικαστηριακή υποστήριξη σε πελάτες μας που έχουν υποστεί ζημιά ή βλάβη λόγω της αμέλειας τρίτων, είτε στα πλαίσια εργατικού ή τροχαίου ατυχήματος είτε λόγω ιατρικής αμέλειας.

Στόχος της Εταιρείας μας αποτελεί η διεκδίκηση της μεγαλύτερης δυνατής αποζημίωσης υπέρ των πελατών μας, τόσο εναντίον ασφαλιστικών εταιρειών ή εναντίον φυσικών και νομικών προσώπων που ευθύνονται για τον τραυματισμό των πελατών μας, ώστε να υπάρχει πλήρης αποκατάσταση της ζημιάς και βλάβης που έχουν υποστεί.

Προς την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος η Εταιρεία μας έχει συνεχή και προσωπική επαφή και επικοινωνία με τους πελάτες μας, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή προετοιμασία και παρουσίαση της υπόθεσης τους για την διεκδίκηση του μεγαλύτερου δυνατού ποσού αποζημίωσης.

Συγκεκριμένα ο τρόπος χειρισμού της κάθε υπόθεσης από την Δικηγορική Εταιρεία μας είναι ο ακόλουθος:

1) 1η Συνάντηση με τον πελάτη μας για να μας επεξηγήσει τα γεγονότα της υπόθεσης και την ζημιά που έχει υποστεί.

2) Μελέτη των γεγονότων της υπόθεσης και της σχετικής Νομοθεσίας και Νομολογίας της υπόθεσης και ετοιμασία νομικής γνωμάτευσης από την Δικηγορική Εταιρεία μας, είτε γραπτώς είτε προφορικά κατ’ επιλογή του πελάτη μας, με την οποία θα τον συμβουλεύουμε επακριβώς σχετικά με το ποσό των αποζημιώσεων που μπορεί να διεκδικήσει ή να επιτύχει σύμφωνα με τον Νόμο και την σχετική Νομολογία, όπως επίσης και πλήρη επεξήγηση τυχόν νομικών και άλλων θεμάτων που θα προκύψουν.

3) 2η Συνάντηση με τον πελάτη μας με την οποία θα αναλύουμε πλήρως όλα τα πραγματικά και νομικά ζητήματα της υπόθεσης του στην βάση της Νομικής Γνωμάτευσης που του έχει δοθεί και παροχή διευκρινήσεων σε τυχόν ερωτήματα ή απορίες που έχει.

Για τις πιο πάνω προκαταρκτικές συναντήσεις με τον πελάτη μας όπως επίσης και για την νομική μας συμβουλή/γνωμάτευση ο πελάτης μας δεν θα επιβαρύνεται με οποιοδήποτε ποσό.

4) Εφόσον ο πελάτης μας επιθυμεί να προχωρήσει την υπόθεση του, η Εταιρεία μας αναλαμβάνει να διαπραγματευτεί και να διαβουλευτεί εκ μέρους του πελάτη μας με την ασφαλιστική εταιρεία ή το άτομο το οποίο ευθύνεται για την ζημιά του, με σκοπό την επίτευξη της καλύτερης δυνατής εξώδικης διευθέτησης της υπόθεσης. Η οποιαδήποτε εξώδικη διευθέτηση γίνεται πάντα μετά από ενημέρωση του πελάτη μας και μόνον εφόσον αυτός συγκατατίθεται στο ποσό που του προτείνεται ως αποζημίωση.

5) Εφόσον δεν είναι δυνατή η εξώδικη διευθέτηση της υπόθεσης, η Δικηγορική Εταιρεία μας αναλαμβάνει την καταχώρηση Αγωγής εκ μέρους του πελάτη μας, ενώπιον των Κυπριακών Δικαστηρίων προς διεκδίκηση του ποσού της αποζημίωσης που δικαιούται, όπως επίσης και την καταβολή προς αυτόν όλων των τόκων από την ημερομηνία που έχει επέλθει το ατύχημα και η ζημιά.

Για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος ενώπιον του Δικαστηρίου, η Δικηγορική Εταιρεία μας συνεργάζεται στενά με εξειδικευμένους επιστήμονες, όπως ιατρούς και άλλους εξειδικευμένους πραγματογνώμονες, οι οποίοι παρέχουν τεχνική υποστήριξη στο γραφείο μας σε ιατρικά και άλλα τεχνικά θέματα και οι οποίοι μπορούν να καταθέσουν εξειδικευμένη μαρτυρία ενώπιον του Δικαστηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο info@paraskevasllc.com ή τηλεφωνήστε μας στο +357 22432800.

Share this post