Παράλειψη καταβολής μισθού από τον εργοδότη

Παράλειψη καταβολής μισθού από τον εργοδότη

Σύμφωνα με τον Νόμο, η παράλειψη καταβολής των δεδουλευμένων μισθών από τον εργοδότη προς τον εργαζόμενο, πέραν του ότι παρέχει δικαίωμα στον εργαζόμενο να απαιτήσει ενώπιον του Δικαστηρίου, διάταγμα για να του καταβληθεί ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό, αποτελεί επίσης σοβαρό ποινικό αδίκημα εκ μέρους του εργοδότη, το οποίο τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι 15.000 ευρώ ή μέχρι έξι μήνες φυλάκιση είτε και με τις δύο αυτές ποινές.

Περαιτέρω, η μη καταβολή των δεδουλευμένων μισθών, αποτελεί ένα από τους πιο σοβαρούς λόγους εξαναγκασμού του εργαζόμενου σε παραίτηση, που εξομοιώνεται με παράνομη απόλυση του εργαζόμενου και του παρέχει το δικαίωμα να απαιτήσει αποζημιώσεις εναντίον του εργοδότη.

Το ποσό της αποζημίωσης που μπορεί να απαιτήσει ο εργαζόμενος καθορίζεται από το ποσό του μισθού που λαμβάνει, σε συνδυασμό με τα χρόνια υπηρεσίας του στον συγκεκριμένο εργοδότη.

Ο 13ος μισθός εμπίπτει στην κατηγορία του μισθού και ισχύουν οι ίδιες πρόνοιες του νόμου, εφόσον, αποτελεί μέρος του συμφωνηθέντος συνολικού ετήσιου μισθού ή υπάρχει πάγια πρακτική στον συγκεκριμένο εργοδότη να καταβάλλεται.

Share this post