Η εταιρεία μας

Η Χρίστος Παρασκευάς Δ.Ε.Π.Ε. είναι νομική εταιρεία που εδρεύει στην Λευκωσία και παρέχει μια πλειάδα από νομικές και δικαστηριακές υπηρεσίες.

Η εταιρεία μας προσφέρει νομικές υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα πελατών που συμπεριλαμβάνει τόσο διεθνείς και εγχώριες εταιρείες, όσο και φυσικά πρόσωπα στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Οι νομικές υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία μας καλύπτουν σχεδόν όλους τους τομείς δίκαιου και συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων, Εμπορικό και Εταιρικό δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο, Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας, όπως επίσης και υποθέσεις που αφορούν την διεκδίκηση αποζημιώσεων λόγω αυτοκινητιστικών και εργατικών ατυχημάτων και ιατρικής και επαγγελματικής αμέλειας.

Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές και δικαστηριακές νομικές υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις και επιδιώξεις των πελατών μας.

Θεωρούμε ότι οι αξίες που διέπουν τα μέλη της εταιρείας μας, όπως είναι ο επαγγελματισμός, η αφοσίωση, η ακεραιότητα και η προσωπική επαφή που θέλουμε να διατηρούμε με κάθε πελάτη μας ξεχωριστά, αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχίας της εταιρείας.

Έχουμε την πεποίθηση ότι η εταιρεία Χρίστος Παρασκευάς Δ.Ε.Π.Ε., αποτελεί την δικηγορική εταιρεία που κάθε πελάτης μπορεί να εμπιστευτεί.

Share this post