Εργατικό Δίκαιο

Employment law in Cyprus

Εργατικό Δίκαιο

Η Χρίστος Παρασκευάς ΔΕΠΕ παρέχει πλήρη νομική υποστήριξη προς τους πελάτες μας σε όλο το φάσμα θεμάτων που καλύπτει το Εργατικό Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και την εκπροσώπηση των πελατών μας ενώπιον των Κυπριακών Δικαστηρίων.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία μας σε εργαζόμενους είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες :

  • Νομικές γνωματεύσεις σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με το Εργατικό Δίκαιο, ειδικότερα σε θέματα που αφορούν τον παράνομο τερματισμό απασχόλησης εργοδοτούμενου από τον εργοδότη του, θέματα πλεονασμού και θέματα μην καταβολής δεδουλευμένων μισθών και άλλων ωφελημάτων.
  • Καταρτισμός συμβάσεων εργοδότησης και συμφωνίες παροχής υπηρεσιών, προς πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των πελατών μας
  • Διεκδίκηση αποζημιώσεων και/ή η έκδοσης διατάγματος επαναπρόσληψης ενώπιον των Κυπριακών Δικαστηρίων, σε περιπτώσεις παράνομης απόλυσης και/ή σε περιπτώσεις απόλυσης λόγω πλεονασμού.
  • Διεκδίκηση πληρωμής δεδουλευμένων, μισθών, κοινωνικών ασφαλίσεων, επιδόματων αδείας και/ή άλλων ωφελημάτων ως προβλέπονται από τον Νόμο, ενώπιον των Κυπριακών Δικαστηρίων.
  • Λήψη νομικών μέτρων για θέματα που σχετίζονται με διακρίσεις στον εργασιακό χώρο, σεξουαλική παρενόχληση, θέματα μητρότητας, παράπονα/διαμαρτυρίες και πειθαρχικές ακροάσεις.

Παρέχουμε επίσης υπηρεσίες σε εργοδότες. Οι υπηρεσίες μας συμπεριλαμβάνουν την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και γνωματεύσεων όπως επίσης και εκπαίδευση σχετικά με το Εργατικό Δίκαιο σε ανώτερα στελέχη και αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση και υπεράσπιση των πελατών μας ενώπιον των Κυπριακών Δικαστηρίων, σε περίπτωση που καταχωρηθεί εναντίον τους οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει επίσης, την διεκπεραίωση της διαδικασίας απόκτησης σχετικών αδειών από τις Κυβερνητικές αρχές για εργοδότηση αλλοδαπών, όπως επίσης διαδικασίες εγγραφής για εργοδότες και εργοδοτούμενους στα γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο info@paraskevasllc.com ή τηλεφωνήστε μας στο +357 22432800.

Share this post