Οικογενειακό Δίκαιο

Οικογενειακό Δίκαιο Κύπρος

Οικογενειακό Δίκαιο

Το Οικογενειακό Δίκαιο είναι ένας ιδιαίτερα ευαίσθητος τομέας Δικαίου καθώς πραγματεύεται με τις νομικές αρχές που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας, δηλαδή μεταξύ των συζύγων αλλά και μεταξύ γονέων-παιδιού, ιδιαίτερα σε περιόδους όπου οι σχέσεις μεταξύ τους είναι έντονα διαταραγμένες.

Λόγω ακριβώς της ιδιαιτερότητας που χαρακτηρίζει τις υποθέσεις Οικογενειακού Δικαίου, η Εταιρεία μας προσεγγίζει με διακριτικότητα και σεβασμό την κάθε υπόθεση ξεχωριστά, με στόχο να αναπτύξει μια προσωπική σχέση με τους πελάτες μας η οποία να βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Η Εταιρεία μας προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπροσωπεί τους πελάτες μας ενώπιον των Κυπριακών Δικαστηρίων προς υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους, σε κάθε ζήτημα που περιλαμβάνει το Οικογενειακό Δίκαιο.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

  • Την καταχώρηση Αιτήσεων Διαζυγίων και την εκπροσώπηση των πελατών μας σε διαδικασίες διαζυγίου ενώπιον των Κυπριακών Δικαστηρίων.
  • Την καταχώρηση Αιτήσεων ενώπιον του Οικογενειακού Δικαστηρίου για την παραχώρηση της συζυγικής στέγης κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της διακοπής της έγγαμης συμβίωσης και της λύσεως του γάμου με διαζύγιο, δηλαδή κατά την εν διαστάσει περίοδο.
  • Την καταχώρηση Αιτήσεων για την έκδοση διαταγμάτων γονικής μέριμνας και επιμέλειας των τέκνων
  • Την καταχώρηση Αιτήσεων για την έκδοση διατάγματος διατροφής των τέκνων εναντίον του ενός συζύγου σε περίπτωση λύσης του γάμου.
  • Την καταχώρηση Αιτήσεων για τον διαμοιρασμό των περιουσιακών στοιχείων των συζύγων που αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια του γάμου ή με προοπτική τον γάμο.
  • Την ετοιμασία εξώδικης συμφωνίας διαμοιρασμού των περιουσιακών στοιχείων των συζύγων που αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια του γάμου ή με προοπτική τον γάμο
  • Ζητήματα που αφορούν την υιοθεσία τέκνου
  • Έκδοση διαταγμάτων σε περιπτώσεις απαγωγής ή αρπαγής τέκνου

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο info@paraskevasllc.com ή τηλεφωνήστε μας στο +357 22432800.

Share this post