Μεταναστευτικό Δίκαιο

immigration-law-cyprus-citizenship

Μεταναστευτικό Δίκαιο

Η Εταιρεία μας ασχολείται με όλα τα ζητήματα που αφορούν το Μεταναστευτικό Δίκαιο και παρέχει νομικές συμβουλές σε φυσικά πρόσωπα και εταιρείες και τους παρέχει πλήρη νομική υποστήριξη με σκοπό την διεκπεραίωση και επίλυση μεταναστευτικών θεμάτων.

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν όλους τους τομείς του Μεταναστευτικού δικαίου και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • Αιτήσεις για απόκτηση της Κυπριακής Υπηκοότητας
  • Αιτήσεις για απόκτηση άδειας μετανάστευσης
  • Αιτήσεις για άδεια εργασίας
  • Αιτήσεις για απόκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος
  • Αιτήσεις για άδεια παραμονής

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο info@paraskevasllc.com ή τηλεφωνήστε μας στο +357 22432800.

Share this post