Οι αποκοπές Επιδομάτων και Συντάξεων απο Τράπεζες είναι άκυρες

Οι αποκοπές Επιδομάτων και Συντάξεων απο Τράπεζες είναι άκυρες

Σύμφωνα με τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο του 2010 (59(I)/2010), οι αποκοπές ή η εκχώρηση οποιωνδήποτε επιδομάτων ή ποσού σύνταξης, όπως π.χ. επιδόματα ανικανότητας, σύνταξη γήρατος χηρείας, είναι παράνομη και άκυρη ακόμη και εάν η αποκοπή έγινε με την συγκατάθεση του δικαιούχου.

Συνεπώς σε πολλές περιπτώσεις όπου κάποιος Δανειολήπτης μετά από προτροπή της Τράπεζας, με δήλωση του, παρέχει την συγκατάθεση του είτε στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας είτε στην Υπηρεσία Κοινωνικών ασφαλίσεων ότι αποδέχεται την αποκοπή επιδόματος ή σύνταξης προς πληρωμή των δόσεων του σε Τράπεζα, η δήλωση αυτή θεωρείται άκυρη και σύμφωνα με τον Νόμο, ο Δανειολήπτης μπορεί να διεκδικήσει όπως όλο το ποσό που αποκόπηκε από την Τράπεζα του επιστραφεί.

Επίσης και πλέον σημαντικό έχει κριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι όπου η αποκοπή επιδόματος ή σύνταξης προβλέπεται στην ίδια την συμφωνία Δανείου που ο Δανειολήπτης υπογράφει με την Τράπεζα, τότε η ίδια η Συμφωνία Δανείου μπορεί να θεωρηθεί άκυρη λόγω παράνομης αντιπαροχής.

Share this post