Νέα

Απρίλιος 2019

Συνέντευξη – Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Ο κ. Χρίστος Παρασκευάς δικηγόρος και διευθύνων σύμβουλος στην δικηγορική εταιρεία Χρίστος Παρασκευάς ΔΕΠΕ, έδωσε συνεντευξη στην εφημερίδα 24Η στην οποία επηξηγεί τα δικαιώματα, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, των εργαζομένων οι οποίοι εργοδοτούνται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην εν λόγω συνεντευξη, τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρήθηκε στην Κύπρο το φαινόμενο της σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, ως τρόπος οργάνωσης των εργασιακών σχέσεων που είχαν ως αποτέλεσμα  την καταστρατήγηση των περί αποζημιώσεως διατάξεων και των άλλων...