Αποζημίωση για τροχαίο ατύχημα στην Κύπρο

Αποζημίωση για τροχαίο ατύχημα στην Κύπρο

Η εμπλοκή σας σε τροχαίο ατύχημα αποτελεί σίγουρα μια δυσάρεστη εμπειρία, ειδικά εφόσον προκύπτουν τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές στο όχημα σας είτε αυτό είναι αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα.

Επειδή όμως ο καθένας μας μπορεί να βρεθεί σε αυτή την θέση, είναι απαραίτητο όλοι μας να γνωρίζουμε τα δικαιώματα μας σε περίπτωση που βρεθούμε σε αυτή τη θέση. Ένα εξ αυτών και ίσως το σημαντικότερο, είναι η απαίτηση αποζημίωσης για την ζημιά που έχει υποστεί το θύμα τροχαίου ατυχήματος εναντίον τόσο του προσώπου που ευθύνεται για την πρόκληση του τροχαίου ατυχήματος και της ζημιάς όσο και εναντίον της ασφαλιστικής του εταιρείας.

Συνεπώς ποιο είναι το ποσό αποζημίωσης που δικαιούται το θύμα τροχαίου ατυχήματος σύμφωνα με το νόμο? Η απάντηση στο ερώτημα μπορεί να καθοριστεί μόνο από διερεύνηση της ευθύνης για την πρόκληση του τροχαίου ατυχήματος αλλά και της ζημιάς που έχει υποστεί το θύμα.

Ευθύνη για την πρόκληση του τροχαίου ατυχήματος 

Αρχικά θα πρέπει να διευκρινιστεί το ποσοστό ευθύνης των εμπλεκομένων, αφού αν και σε πολλές περιπτώσεις η ευθύνη βαραίνει 100% το ένα μέρος, σε κάποιες περιπτώσεις το ποσοστό ευθύνης μπορεί να μειωθεί ανάλογα, π.χ. 80% για το ένα μέρος και 20% για το άλλο μέρος. Η ευθύνη μπορεί να καθοριστεί μόνο μετά από μελέτη των συνθηκών κάτω από τις οποίες επεσυνέβη το ατύχημα και συγκεκριμένα κατά πόσο το ένα μέρος ή και τα δύο μέρη έχουν παραβεί την νομοθεσία και των κώδικα οδικής συμπεριφοράς, π.χ. αν κάποιος από τους εμπλεκόμενους οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα, πέρασε με κόκκινο σηματοδότη αλλά και ποιος είναι ο βαθμός της παράβασης.

Ζημιά – Πόνος και ταλαιπωρία (Pain and Suffering)

Το δεύτερο σημαντικό σημείο είναι η πραγματική ζημιά που έχει υποστεί το θύμα από το τροχαίο ατύχημα. Σε περιπτώσεις τραυματισμού ή σωματικής βλάβης το ποσό της ζημιάς θα καθοριστεί ανάλογα με το πόσο σοβαρή είναι αυτή, δηλαδή, βάσει του πόνου και της ταλαιπωρίας που αυτή επιφέρει στο  θύμα και κατά πόσο αυτή είναι μόνιμη ή παροδική. Είναι προφανές ότι η πρόκληση σοβαρών τραυματισμών θα αυξήσει κατά πολύ το ποσό που θα λάβει το θύμα.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το ακριβές ποσό που δύναται να διεκδικηθεί μπορεί να διευκρινιστεί μόνο λαμβανομένων υπόψιν  αποφάσεων δικαστηρίων που έχουν αποφασίσει για τη συγκεκριμένη ζημιά και είναι ακριβώς για αυτό τον λόγο που είναι σημαντικό όπως τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων λαμβάνουν νομική συμβουλή. Πέραν αυτής της ζημιάς το θύμα μπορεί να διεκδικήσει και όλες τις δαπάνες που έχει κάνει συνεπεία του δυστυχήματος όπως π.χ. ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νοσηλεία, φάρμακα αλλά και τις υλικές ζημιές που έχει υποστεί το αυτοκίνητο ή η μοτοσυκλέτα του.

Απώλεια μελλοντικών απολαβών

Πολλοί, ακόμη και επαγγελματίες, σε αρκετές περιπτώσεις, μη αναγνωρίζοντας την σημαντικότητα των εν λόγω αποζημιώσεων διεκδικούν μόνο την υφιστάμενη ζημιά που προκύπτει από το ατύχημα και όχι την απώλεια μελλοντικών απολαβών. Αυτό αποτελεί μέγα λάθος αφού αν υπό τις περιστάσεις προκύπτει τέτοια απώλεια, τότε το ποσό που μπορεί να διεκδικήσει το θύμα μπορεί να αυξηθεί ακόμη και κατά πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Για να απαιτηθεί το εν λόγω ποσό θα πρέπει η ζημιά του θύματος  να είναι μόνιμη και να έχει ως συνέπεια τον αρνητικό επηρεασμό στις απολαβές του από την εργασία του. Το ποσό της απώλεια μελλοντικών απολαβών,  σε πολλές περιπτώσεις, προκύπτει μετά από την χρήση πολλαπλασιαστή και μιας μαθηματικής πράξης στην οποία υπολογίζεται η ηλικία του θύματος τα προσδόκιμα εργασιακά χρόνια και ο μισθός που λαμβάνει και που αναμένει να λαμβάνει στο μέλλον. Λόγω των πιο πάνω δυσκολιών στον υπολογισμό του ποσού της απώλειας μελλοντικών απολαβών είναι πρέπον όπως το θύμα αποτείνεται σε δικηγόρο/

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην διεκδίκηση της μεγαλύτερης δυνατής αποζημίωσής σας – Εμπιστευτείτε την δικηγορική εταιρεία Χρίστος Παρασκευάς ΔΕΠΕ

Αν εσείς ή κάποιος συγγενής σας έχει εμπλακεί σε ατύχημα και έχει υποστεί ζημιά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την δικηγορική μας εταιρεία στο τηλέφωνο 22432800 είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@paraskevasllc.com ώστε αφού αξιολογήσουμε την υπόθεση σας θα σας παρέχουμε πλήρη νομική κάλυψη και συμβουλή τόσο σε ότι αφορά την διαδικασία και το ποσό της αποζημίωσης σας από τον υπαίτιο του ατυχήματος και από την ασφαλιστική του εταιρεία.

No win – No Fee

Λόγω της εμπειρίας και γνώσης μας στο αντικείμενο των αποζημιώσεων από τα τροχαία ατυχήματα και των θετικών αποτελεσμάτων μας στην διεκδίκηση αποζημιώσεων για τους πελάτες μας, το δικηγορικό μας γραφείο, αναλαμβάνει την υπόθεση σας στην βάση του no win – no fee, στα πρότυπα αγγλικών και αμερικανικών δικηγορικών οίκων,  που σημαίνει ότι οι πελάτες μας δεν επιβαρύνονται οποιαδήποτε δικηγορικά ή άλλα έξοδα για την αμοιβή μας εκτός εάν πρώτα εξασφαλίσουμε το ποσό της αποζημίωσής τους.

Share this post