Δικηγόροι αποζημιώσεων για τροχαίο ατύχημα στην Κύπρο – Christos Paraskevas LLC

Δικηγόροι αποζημιώσεων για τροχαίο ατύχημα στην Κύπρο – Christos Paraskevas LLC

Έχουμε την πείρα και την γνώση να σας βοηθήσουμε

Είναι προφανές ότι η πρόκληση τροχαίου ατυχήματος μπορεί να έχει πολλές δυσάρεστες συνέπειες για κάποιο πρόσωπο, αφού μπορεί αυτό να του προκαλέσει σημαντικούς τραυματισμούς και βλάβες, σωματικές ή ακόμη και ψυχολογικές οι οποίες μπορεί να τον επηρεάσουν αρνητικά στο υπόλοιπο της ζωής του. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι λογικό όπως το θύμα αλλά και οι συγγενείς του να θέσουν ως άμεση προτεραιότητα τους, την αποκατάσταση της υγείας του θύματος ώστε να μπορέσει να επανέλθει στους κανονικούς ρυθμούς της ζωής του.

Εξίσου όμως σημαντικό, ειδικά σε περιπτώσεις σοβαρών τραυματισμών είναι το άτομο αυτό αλλά και οι οικείοι του να λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα νομικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι το πρόσωπο αυτό θα λάβει  την αποζημίωση που να αντικατοπτρίζει  με δίκαιο τρόπο τον πόνο, την ταλαιπωρία που το πρόσωπο αυτό έχει υποστεί αλλά και την αποζημίωση κάθε ζημιάς που θα υποστεί από την μείωση των απολαβών του και της ικανότητας του να εργαστεί αποδοτικά στο μέλλον.

Ως εκ τούτου αποτελεί εκ των ουκ άνευ, όπως η διεκδίκηση της αποζημίωσης να γίνεται με την νομική υποστήριξη και καθοδήγηση δικηγόρων που είναι έμπειροι και εξειδικευμένοι σε θέματα διεκδίκησης αποζημίωσης από τροχαία ατυχήματα.

Η δικηγορική μας εταιρεία Christos Paraskevas LLC  απαρτίζεται από έμπειρους δικηγόρους με ευρεία γνώση και εμπειρία στο τομέα αποζημιώσεων και είναι σε θέση να σας παρέχουν πλήρη νομική υποστήριξη στην απαίτηση σας εναντίον της ασφαλιστικής.

Η διεκδίκηση αποζημίωσης είναι ένα δύσκολο έργο και απαιτεί επαρκή γνώση και εμπειρία στον τομέα αυτό του Δικαίου μας και για αυτό οι δικηγόροι μας φροντίζουν να έχουν ευρεία και εξειδικευμένη γνώση της σχετικής Νομοθεσίας και της Νομολογίας (προηγούμενες αποφάσεις δικαστηρίων) και την παρακολούθηση εξειδικευμένων νομικών σεμιναρίων  ώστε να είναι στην καλύτερη δυνατή θέση να διεκδικήσουν και να εξασφαλίσουν την μέγιστη δυνατή αποζημίωση προς όφελος των πελατών μας.

Επίσης το δικηγορικό μας γραφείο συνεργάζεται με ένα ευρύ αριθμό εξειδικευμένων συμβούλων και εμπειρογνωμόνων, όπως γιατρούς και ειδικούς σε θέματα ευθύνης πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, οι οποίοι με τις γνώσεις τους μπορούν να βοηθήσουν πλήρως την υπόθεση των πελατών μας, είτε στα πλαίσια εξώδικου συμβιβασμού με την ασφαλιστική εταιρεία είτε ακόμη και σε περιπτώσεις που απαιτείται να δώσουν μαρτυρία ως εμπειρογνώμονες ενώπιον του Δικαστηρίου.

 

Τρόπος προσέγγισης σε ότι αφορά την αμοιβή μας-  No win – No fee

Γνωρίζουμε από το προηγούμενο χειρισμό υποθέσεων αποζημιώσεων ότι σε πολλές περιπτώσεις, οι πελάτες μας οι οποίοι έχουν υποστεί σοβαρό τραυματισμό, βρίσκονται σε μία δύσκολη θέση σε ότι αφορά την αποκατάσταση της υγείας τους και σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι σε θέση να εργαστούν και ως εκ τούτου δεν θέλουμε να τους επιβαρύνουμε περαιτέρω με την καταβολή περαιτέρω εξόδων ως δικηγορική αμοιβή για χειρισμό της υπόθεσης τους .

Για αυτό το λόγο, το δικηγορικό μας γραφείο, στα πρότυπα ξένων δικηγορικών οίκων της Αγγλίας και της Αμερικής, έχει θέσει ως τρόπο προσέγγισης αναφορικά με την αμοιβή μας, το λεγόμενο no win – no fee, δηλαδή ο πελάτης δεν καταβάλλει οποιοδήποτε ποσό αναφορικά με την αμοιβή μας για την μελέτη, τον χειρισμό της υπόθεσης και για οποιεσδήποτε συναντήσεις και διαβουλεύσεις με τον πελάτη που είναι αναγκαίες με την υπόθεση. Αυτό ισχύει και σε περιπτώσεις όπου ο εξώδικος συμβιβασμός με την ασφαλιστική δεν είναι δυνατός και απαιτείται η διεκδίκησή των αποζημιώσεων μέσω ακρόασης στο Δικαστήριο.

Ως εκ τούτου η αμοιβή μας συμφωνείται ως ένα σχετικά μικρό ποσοστό επί των συνολικού ποσού που θα εξασφαλίσουμε ως αποζημίωση προς όφελος του πελάτη μας εναντίον της ασφαλιστικής και το λαμβάνουμε μόνο αφού πληρωθεί ο πελάτης μας ολόκληρο αυτό το ποσό.

Ο τρόπος προσέγγισης αυτός, δίνει ένα επιπλέον κίνητρο στον δικηγόρο να προσπαθήσει να εξασφαλίσει όσο το δυνατό μεγαλύτερο ποσό για τον πελάτη του, ενώ όπως είναι προφανές αν δεν καταφέρει να εξασφαλίσει οποιοδήποτε ποσό τότε και ο ίδιος δεν θα πληρωθεί για τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει στον πελάτη του.

 

Τρόπος προσέγγισης των πελατών μας

Αντιλαμβανόμαστε ότι οι συνέπειες από τον τραυματισμό είναι δυσάρεστες για τον πελάτη μας και στο χρονικό αυτό διάστημα διέρχεται μια δύσκολή εμπειρία στην ζωή του και ως εκ τούτου προσπαθούμε με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο να αντιμετωπίζουμε τον πελάτη μας με την ανάλογη ευαισθησία, κατανόηση και αξιοπρέπεια και σε καμία περίπτωση δεν τον βλέπουμε ως ακόμη μια δικαστική υπόθεση αλλά ως ένα συνάνθρωπο μας ο οποίος χρειάζεται συμπαράσταση και στήριξη σε μία δύσκολή στιγμή της ζωής του.

Ενεργούμε με το δέοντα επαγγελματισμό ως προς τα συμφέροντα του πελάτη μας και μετά από την νομική μελέτη της υπόθεσης του, προσπαθούμε να του επεξηγήσουμε με όσο το δυνατό καλύτερα κατανοητό τρόπο τα δικαιώματα του και τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης του όπως επίσης και το ποσό της αποζημίωσης που μπορεί να διεκδικήσει. Οφείλουμε να έχουμε διαρκή και συνεχή επικοινωνία με τον πελάτη μας και σε κάθε περίπτωση είμαστε στην διάθεση του για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή καθοδήγηση χρειαστεί.

Σε ότι αφορά την προσέγγιση μας με τις ασφαλιστικές εταιρείες γνωρίζουμε, ότι ως εμπορικές εταιρείες προσπαθούν πάνω από όλα να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της εταιρείας τους και να πληρώσουν όσο το δυνατό χαμηλότερο ποσό που αναλογεί στην κάθε περίπτωση ή αν είναι δυνατό να αποφύγουν οποιαδήποτε ευθύνη πληρωμής οποιουδήποτε ποσού. Ως εκ τούτου προσπαθούμε να τηρούμε αποφασιστική και διεκδικητική στάση απέναντι τους για την επίτευξη όσο του δυνατού μεγαλύτερου ποσού αποζημίωσης προς τον πελάτη μας ενώ όπου αυτό είναι δυνατό είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε με δικαστικά και νομικά μέτρα για να το επιτύχουμε με συναίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμού προς τους πελάτες μας.

Είναι απαραίτητη η λήψη νομική συμβουλής και υποστήριξης για διεκδίκηση της μέγιστης δυνατής αποζημίωσης.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι ασφαλιστικές εταιρείες ενώ γνωρίζουν ότι ο πελάτης τους ευθύνεται για το τροχαίο ατύχημα και θα πρέπει να καταβάλλουν συγκεκριμένο ποσό ως αποζημίωση προς το θύμα, σπεύδουν να προτείνουν ένα εξαιρετικά μικρότερο ποσό στο θύμα ώστε το θύμα να αποποιηθεί των δικαιωμάτων του προς εξυπηρέτηση των δικών τους οικονομικών συμφερόντων ενώ σε άλλες περιπτώσεις αρνούνται καν την καταβολή οποιουδήποτε ποσού

Συνεπώς το θύμα του τροχαίου, θα πρέπει άμεσα να λαμβάνει νομική συμβουλή από εξειδικευμένους δικηγόρους σε θέματα αποζημιώσεων ώστε να γνωρίζει τι πρέπει να πράξει αλλά και τι δεν πρέπει να πράξει ώστε να μην επηρεάσει τα δικαιώματα του.

Η μη σοβαρή προσέγγιση σε ότι αφορά την διεκδίκηση αποζημίωσης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το θύμα να μην λάβει την αποζημίωση που δικαιούται και αυτή να είναι κατά πολύ κατώτερη ακόμη και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, με αποτέλεσμα να απωλέσει ένα πολύ σημαντικό ποσό που θα τον βοηθήσει στην αποκατάστασή της υγείας του αλλά και να έχει μία όσο το δυνατό καλύτερη ποιότητα ζωής.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικάιωμα διεκδικησης αποζημιώσεων μπορείτε να διαβάσετε προηγούμενο μας άρθρο εδώ

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην διεκδίκηση της μεγαλύτερης δυνατής αποζημίωσής σας – Εμπιστευτείτε την δικηγορική εταιρεία Χρίστος Παρασκευάς ΔΕΠΕ

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το δικαίωμα σας να διεκδικήσετε την μέγιστη δυνατή αποζημίωση καλέστε μας  στο τηλέφωνο 22432800 ή επικοινωνήστε μαζί μας με  ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@paraskevasllc.com

Share this post