ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Christos Paraskevas LLC

Βυζαντίου 11, 3ος όροφος, 2064,

Στρόβολος, Λευκωσία

T: +357-22 432 800

F: +357-22 432 801

E: info@paraskevasllc.com